نویسنده = مهدی امین افشار
تعداد مقالات: 3
1. اثرات واریانس QTL بر صحت انتخاب ژنومی

دوره 91، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 81-92

رسول نادری؛ علیرضا نوشری؛ مهدی امین افشار


2. اثر ضریب وراثت پذیری بر صحت ارزیابی ژنومی و تغییرات ضریب همخونی

دوره 91، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 95-102

محمدرضا قائمی؛ مهدی امین افشار؛ قباد عسگری جعفر آبادی؛ نوشین حاجی بنده


3. ارزیابی چند شکلی ژن آروماتاز در گوسفند زندی با استفاده از روش PCR-RFLP

دوره 91، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 73-78

مریم اشرفی؛ علیرضا نوشری؛ مهدی امین افشار