نویسنده = محمد چمنی
تعداد مقالات: 4
1. تاثیر جیره نویسی براساس نسبت‏های مختلف اسیدهای آمینه ایده ‏آل بر سیستم ایمنی و فراسنجه های خونی جوجه‏ های گوشتی در دوره آغازین

دوره 94، شماره 3، بهار 1397، صفحه 9-22

احسان صالحی فر؛ محمود شیوازاد؛ فرهاد فرودی؛ محمد چمنی؛ رضا بهاری کاشانی


3. تعیین ارزش معادل مواد مغذی مولتی آنزیم ناتوزیم پی در جیره غذائی جوجه های گوشتی حاوی گندم بر اساس پاسخ های عملکردی و خصوصیات لاشه

دوره 91، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 79-94

عرفان رضاپور؛ هوشنگ لطف الهیان؛ محمد چمنی؛ سید عبداله حسینی؛ حمیدرضا خدائی


4. برآورد ضرایب اقتصادی برخی صفات تولیدی و تولیدمثلی در گوسفند مغانی

دوره 91، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 31-44

سیما ساور سفلی؛ مختار علی عباسی؛ اردشیر نجاتی جوارمی؛ رسول واعظ ترشیزی؛ محمد چمنی