نویسنده = طرلان فرهوش
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تنوع ژنتیکی سارگپه معمولی ایران (Buteo Buteo) با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

دوره 94، شماره 1، بهار 1394، صفحه 39-49

مهدی طرح ساز؛ ابوالقاسم لواف؛ طرلان فرهوش


2. استفاده از اندازه‏ های بدن جهت پیش‎بینی وزن زنده و خصوصیات لاشه گرم در گوسفند قزل

دوره 93، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 59-66

طرلان فرهوش؛ ناصر ماهری سیس؛ ابوالفضل قربانی


3. برآورد مؤلفه‌های واریانس و کواریانس صفت رشد با استفاده ازمدل تابعیت تصادفی در گوسفند زندی

دوره 91، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 33-42

سمیه صمدی؛ بهزاد همتی؛ محمود هنرور؛ طرلان فرهوش