نویسنده = بهزاد همتی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی اثر ورم پستان تحت بالینی بر لاکتوز، مواد جامد و pH شیر در بز سانن

دوره 93، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 73-78

مریم رضاپور؛ جعفر یدی؛ بهزاد همتی


3. بررسی نقص چسبندگی گلبولهای سفید خون در جمعیتی از گاوهای هلشتاین ایرانی

دوره 92، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 95-102

میثم رنجی؛ بهزاد همتی؛ ابوالقاسم لواف


4. برآورد مؤلفه‌های واریانس و کواریانس صفت رشد با استفاده ازمدل تابعیت تصادفی در گوسفند زندی

دوره 91، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 33-42

سمیه صمدی؛ بهزاد همتی؛ محمود هنرور؛ طرلان فرهوش