نویسنده = محمد رضا پورعلمی
تعداد مقالات: 1
1. اثر استفاده از پروتکسین بر روی عملکرد جوجه های گوشتی سویه راس 308 در تراکم‌های مختلف گله

دوره 93، شماره 1، بهار 1393، صفحه 73-82

محمد رضا پورعلمی؛ ملک منصور خوشخوی دیلمی؛ محمد حسین پاالیزدار