نویسنده = رضا اسفنجیاری کناری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی سودآوری واحدهای مرغداری در استان مازندران با استفاده از تکنیک سود رفتاری و مدل مرز تصادفی

دوره 93، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 25-40

محمد احمدپور برازجانی؛ سامان ضیائی؛ رضا اسفنجیاری کناری


2. بررسی صرفه وسعت اقتصادی واحدهای صنعتی پرورش مرغ تخمگذار ایران

دوره 93، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 11-24

رضا اسفنجیاری کناری؛ منصور زیبائی