نویسنده = سامان ضیائی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سودآوری واحدهای مرغداری در استان مازندران با استفاده از تکنیک سود رفتاری و مدل مرز تصادفی

دوره 93، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 25-40

محمد احمدپور برازجانی؛ سامان ضیائی؛ رضا اسفنجیاری کناری