نویسنده = مهدی شعبانزاده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کارآیی فنی واحدهای صنعتی پرورش پولت، توأم و مرغ تخمگذار در ایران

دوره 93، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 11-26

رضا اسفنجاری کناری؛ مهدی شعبانزاده