نویسنده = علیرضا صیداوی
تعداد مقالات: 2
2. بررسی اثرات زمان‌های مختلف شروع تغذیه در سنین مختلف لاروی بر فراسنجه‌های بیوشیمیایی کرم ابریشم

دوره 92، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 11-26

علیرضا صیداوی؛ افسانه مرآت؛ معین الدین مواج پور؛ علیرضا بیژن نیا؛ محمد مولائی