نویسنده = حامد قادر زاده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ساختارهزینه ای واحدهای پرورش مرغ گوشتی (مطالعه موردی شهرستان های سنندج و کامیاران)

دوره 92، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 83-98

نیو نوذری؛ حامد قادر زاده؛ کمال میرزائی