نویسنده = سعید بمانی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر مصرف سطوح مختلف تفاله گوجه فرنگی برپاسخ ایمنی مرغان تخمگذار

دوره 91، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 11-18

ابوالفضل زارعی؛ سعید بمانی؛ سید عبداله حسینی