نویسنده = سید عبداله حسینی
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر مصرف سطوح مختلف تفاله گوجه فرنگی برپاسخ ایمنی مرغان تخمگذار

دوره 91، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 11-18

ابوالفضل زارعی؛ سعید بمانی؛ سید عبداله حسینی


2. تعیین ارزش معادل مواد مغذی مولتی آنزیم ناتوزیم پی در جیره غذائی جوجه های گوشتی حاوی گندم بر اساس پاسخ های عملکردی و خصوصیات لاشه

دوره 91، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 79-94

عرفان رضاپور؛ هوشنگ لطف الهیان؛ محمد چمنی؛ سید عبداله حسینی؛ حمیدرضا خدائی