نویسنده = مریم اشرفی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی چند شکلی ژن آروماتاز در گوسفند زندی با استفاده از روش PCR-RFLP

دوره 91، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 73-78

مریم اشرفی؛ علیرضا نوشری؛ مهدی امین افشار