نویسنده = حمیدرضا خدائی
تعداد مقالات: 1
1. تعیین ارزش معادل مواد مغذی مولتی آنزیم ناتوزیم پی در جیره غذائی جوجه های گوشتی حاوی گندم بر اساس پاسخ های عملکردی و خصوصیات لاشه

دوره 91، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 79-94

عرفان رضاپور؛ هوشنگ لطف الهیان؛ محمد چمنی؛ سید عبداله حسینی؛ حمیدرضا خدائی