نویسنده = یداله ترکاشوند
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تولید امولسیون مضاعف برای افزایش پایداری کرۀ کم چرب

دوره 91، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 23-32

یداله ترکاشوند؛ سیدفضل اله موسوی پور