نویسنده = سمیه صمدی
تعداد مقالات: 1
1. برآورد مؤلفه‌های واریانس و کواریانس صفت رشد با استفاده ازمدل تابعیت تصادفی در گوسفند زندی

دوره 91، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 33-42

سمیه صمدی؛ بهزاد همتی؛ محمود هنرور؛ طرلان فرهوش