ارزیابی تاثیر سویه‌های پروبیوتیک لاکتوباسیلی بر مقادیر انرژی قابل سوخت و ساز ظاهری پسماند غذایی در طیور

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 باشگاه پزوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

2 گروه علوم دامی دانشگاه تهران

3 باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی خوی

4 باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز