استفاده از اندازه‏ های بدن جهت پیش‎بینی وزن زنده و خصوصیات لاشه گرم در گوسفند قزل

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی و دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی شبستر

2 گروه علوم دامی و دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر