تاثیر افزودن ال-کارنیتین به جیره های حاوی منابع مختلف چربی در دوره پایانی بر عملکرد، خصوصیات لاشه و ترکیب بدن جوجه های گوشتی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم دامی دانشگاه ساری