ارزیابی اثرات سطوح مختلف پودر لیموترش(Citrus limom Burm.) و مقایسه آن با آنتی‌بیوتیک آویلامایسین بر لیپیدهای سرمی و چربی محوطه بطنی جوجه‌های گوشتی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

2 گروه علوم دامی دانشگاه ارومیه